Burenrecht: advocaat voor juridisch advies en hulp bij burengeschillen

Bijna iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: het burenrecht. Vaak gaat dat goed – een goede buur is immers beter dan een verre vriend – maar zo nu en dan ontstaan er ook conflicten tussen buren.

Advocaat burenrecht

Hebt u een discussie met uw buren en komt u er niet meer uit, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een advocaat die gespecialiseerd is in het burenrecht en ervaring heeft met burengeschillen. Bij een advocaat burenrecht van ECHT advocatuur bent u aan het juiste adres. U kunt bij ons terecht voor alle aspecten van het burenrecht.

Overhangende takken

Overlast door overhangende takken. Het is een veelvoorkomend probleem. In de wet is bepaald dat een eigenaar van een erf het recht heeft om de takken te verwijderen. Dat mag echter niet zomaar. De eigenaar van de boom moet eerst in de gelegenheid worden gesteld om de overhangende takken zelf te verwijderen. Het is verstandig om dit schriftelijk per aangetekende brief te doen. In deze brief moet u de eigenaar van de boom een redelijk termijn geven. Een termijn van zes weken wordt over het algemeen als redelijk gezien. Wordt er niet gereageerd op de brief? Dan hebt u het recht om de overhangende takken zelf te verwijderen. Hierbij moet u echter wel zorgvuldig te werk gaan. Het recht om de overhangende takken te verwijderen is niet onbegrensd en het vormt geen vrijbrief om de desbetreffende boom ‘kort en klein’ te snoeien.

Doorschietende wortels

Overhangende takken gaan vaak samen met doorschietende wortels. In de wet is bepaald dat doorgeschoten wortels verwijderd mogen worden. Anders dan bij de overhangende takken is voor het verwijderen van de wortels niet nodig dat de buren in de gelegenheid worden gesteld om de wortels zelf te verwijderen. Ook hiervoor geldt dat u zorgvuldig te werk moet gaan. U mag niet zodanig te werk gaan dat de boom onherstelbaar beschadigd raakt.

Boom of struik te dicht bij de erfgrens

Uitgangspunt is dat bomen niet binnen twee meter van de erfgrens geplaatst mogen worden. Voor heggen en heesters is deze afstand korter, namelijk een halve meter. Is de boom binnen de verboden zone geplaatst, dan kunt u in beginsel verwijdering van de boom vorderen. Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen. Zo kan het zijn dat in de Algemene Plaatselijke Verordeningen van een gemeente een kortere afstand is opgenomen. Tevens kan er sprake zijn van verjaring. Dat zou kunnen als de boom er al meer dan 20 jaar staat.

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een moeilijk woord voor het recht om gebruik te maken van een stuk grond van een ander. De meeste voorkomende erfdienstbaarheden zijn het recht van overpad, het recht op uitzicht en het recht van weg. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of door verjaring. Bij vestiging maken partijen zelf een bepaalde afspraak. Bij verjaring is dat niet het geval én daarover gaan dan ook de meeste geschillen.

Verjaring: de schutting staat niet op de kadastrale erfgrens

Een schutting of erfafscheiding markeert over het algemeen de grens tussen twee percelen. Dikwijls staat de erfafscheiding ook op de kadastrale erfgrens. Dat is echter niet altijd het geval omdat de feitelijke erfafscheiding af kan wijken van de kadastrale erfgrens. Hebt u een geschil met uw buren over de erfgrens en weet u niet precies waar de grens ligt? Neem dan contact op met het Kadaster en laat de grens opnieuw uitzetten.

Als uit de kadastrale meting blijkt dat de erfafscheiding niet op de juiste plek staat (ten nadele van u), dan mag u van de buren verlangen dat de erfafscheiding op de kadastrale grens wordt geplaatst. Een uitzondering daarop kan zijn gelegen in de verjaring.

Als de buren al gedurende 10 of 20 jaar een stuk grond van u in bezit hebben, dan kan het zijn dat de grond door verjaring eigendom is geworden van de buren. Wordt u geconfronteerd met een dergelijke situatie? Neem dan snel contact op met onze advocaat burenrecht zodat tijdig in kan worden gegrepen om verjaring te voorkomen en uw eigendom terug te eisen.

Overlast en hinder

Overlast en hinder kan zich in allerlei vormen voordoen, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, het wegvallen van lichtinval en stankoverlast. Daarbij is het goed om te realiseren dat een bepaalde mate van hinder en overlast geaccepteerd dient te worden. Ondervindt u echter dusdanig veel hinder – en is deze hinder onrechtmatig – dan kunt u daartegen optreden.

Uw advocaat burenrecht helpt u bij burengeschillen

Zoals u ziet kunnen er zich diverse burengeschillen voordoen. Hebt u een geschil met uw buren en komt u er zelf niet meer uit? Neem dan contact op met een advocaat burenrecht van ECHT advocatuur. Wij hebben veel ervaring met burengeschillen waardoor wij als geen ander weten hoe wij deze zaken aan moeten pakken. Hebt u vragen of wilt u direct geholpen worden? Onze advocaat burenrecht Koen Horstman kan u voorzien van juridisch advies en staat graag voor u klaar.

Contact met ons advocatenkantoor in Epe

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Epe en wij zijn goed bereikbaar vanuit de omliggende plaatsen, zoals Emst, Heerde, Zwolle, Apeldoorn, Wapenveld, Nunspeet en Harderwijk. U kunt ons bereiken via 0578-614029, of laat uw bericht achter via de contactpagina.

Direct contact opnemen