De NOW-regeling 2.0: NOW, or never?

Eind mei is de NOW voor een periode van drie maanden verlengd. De tekst van de verlengde noodmaatregel is nog niet bekend, dus tot nu toe moeten we het doen met de brief aan de Tweede Kamer en wat mededelingen in de pers.

Omzetverlies blijft het criterium

Het criterium om in aanmerking te komen voor steun blijft dat sprake is van een acute terugval van meer dan 20% in omzet. Dat verlies moet worden geleden in een periode van vier maanden, naar keuze vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als ook gebruik is gemaakt van NOW 1, moet het tijdvak aansluiten.

Het verlies wordt berekend door een derde van de omzet 2019 te nemen en die te vergelijken met de verwachte omzetdaling in de genoemde vier maanden.

Hoogte van de tegemoetkoming in NOW 2.0

De hoogte van de subsidie verandert iets. De opslag voor werkgeverskosten gaat van 30% naar 40%. Per saldo neemt de subsidie dus toe met 90% van 10% maal het percentage omzetverlies. Dat is een (bescheiden) verbetering.

Er blijft sprake van een voorschot, en een eindafrekening achteraf.

Reorganisatie en bedrijf en de NOW 2.0

Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat gedurende de periode van tegemoetkoming géén ontslagprocedure wegens reorganisatie wordt gestart. Doet u dat toch, dan moet de gehele subsidie worden terugbetaald. De eerdere (extra) boete van 50% is wel afgeschaft. Bij grotere reorganisaties (meer dan 20 werknemers) gelden licht afwijkende voorschriften.

Let op: addertje onder het gras

Het lijkt erop dat het addertje onder het gras uit NOW 1, er nog steeds ligt. Als u een omzetdaling van bijvoorbeeld 50% hebt, krijgt u subsidie over 50% van de loonsom (dus 90% van 50%). Daalt uw loonsom echter, dan moet u wel 90% van 100% van de loonsom terugbetalen. Dat blijft ook bij ontslag zo, zelfs zonder de veelbesproken “ontslagboete”.

In geval van een omzetdaling van minder dan 50% loopt u dus het risico aan het eind van de rit méér te moeten betalen dan u hebt ontvangen. Of dat ook geldt als de loonsom buiten uw schuld lager is geworden (ontslagname door personeel, uitval na twee jaar ziekte) is nog niet duidelijk.

Toch maar niet?

Deze adder is een eerste reden om goed te kijken of het zinvol is gebruik te maken van NOW 2, en daar vóór de aanvraag enkele scenario’s over door te rekenen.

Een tweede reden is dat u wellicht nu al reden ziet te reorganiseren. Dat kunt u beter op tijd doen en niet als het schip al zinkende is. Overweeg dus ook goed of u voldoende hebt aan NOW 2, of dat verder ingrijpen helaas noodzakelijk is.

Advies van een advocaat

Er bestaan geen eenvoudige antwoorden op de vraag “wat te doen”. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met een advocaat van ECHT advocatuur. We denken en rekenen graag met u mee!

Direct contact opnemen