De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Afgelopen week is de “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid” bekend gemaakt. De maatregel was op 16 maart 2020 al aangekondigd. Nu is de regeling uitgewerkt, en is ook de wijze van aanvragen geregeld.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Lenigt de noodmaatregel de nood?

De gehele tekst van de regeling is hier te vinden:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

De regeling is juridischer en complexer dan, wat mij betreft, verwacht had mogen worden. Een paar kernpunten licht ik in dit bericht toe.

NOW en omzetverlies

Het criterium om in aanmerking te komen voor steun is dat sprake is van een acute terugval van meer dan 20% in omzet gedurende een periode van drie maanden. Die terugval moet het gevolg zijn van vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Dit criterium is of wordt voer voor juristen. Sommige situaties zijn helder (horeca) maar andere minder. Geldt dit ook voor de bouw als opdrachten worden ingetrokken? Hoe werkt dit voor winkels die wel open mogen zijn maar veel minder omzetten? Hoe strikt dit criterium gehanteerd zal worden, zal moeten blijken.

Het verlies wordt berekend door een kwart van de omzet 2019 te nemen en die te vergelijken met de verwachte omzetdaling in drie maanden gelegen tussen 1 maart en 1 juli 2020. Met name voor bedrijven die sterke seizoensinvloeden kennen, is de vraag of dit criterium werkbaar is.

Hoeveel subsidie (tegemoetkoming) krijg ik?

De vergoeding wordt in hoofdlijn berekend als volgt. De loonsom wordt vermenigvuldigd met 0,9 (dus 90% van de kosten worden gedekt) en daarnaast vermenigvuldigd met het verwachte omzetverlies. Bij 100% omzetverlies geldt dus 90% subsidie. Bij 30% omzetverlies 27% subsidie, en zo verder.

Dat betekent allereerst dat de subsidie sterk is gerelateerd aan het percentage omzetverlies. Anders dan in de regeling werktijdverkorting, die uitging van werkvermindering, is dus enkel dat omzetverlies het criterium.

Verder is van belang dat bij de subsidie geen rekening wordt gehouden met de vakantietoeslag. De regeling lost dus het liquiditeitsprobleem rond het betalen van de vakantietoeslag niet op.

Tot slot: van het bedrag aan subsidie wordt 80% op voorschotbasis verstrekt. Het restant wordt pas na afloop vergoed. In geval van 100% omzetverlies betekent dit dat op (redelijk) korte termijn slechts 100% verlies * 90% subsidie * 80% voorschot = 72% van de loonkosten snel vergoed wordt.

Afgelopen vrijdag is bekend gemaakt dat de beslissing over toekenning van de resterende 20% een beslistermijn van 52 weken (!) krijgt. Houdt dus, als u gebruik maakt van deze regeling, rekening met een lange periode wachten op de ontbrekende 20%.

Hoe werkt de procedure voor het aanvragen van de NOW-regeling?

Aan de aanvraag worden veel eisen gesteld. Het is zaak die goed door te nemen vóórdat u een aanvraag indient, en u indien nodig goed te laten adviseren. De eisen zijn deels inhoudelijk (bijvoorbeeld ten aanzien van de berekening van het omzetverlies) maar ook voor een belangrijk deel administratief (zoals de noodzaak het rekeningnummer te hanteren dat ook is gekoppeld aan het loonheffingsnummer). Bereid uw aanvraag goed voor – kleine fouten zullen vermoedelijk leiden tot grote vertragingen.

Aanvragen van de NOW-regeling en/of reorganisatie

Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat gedurende de periode van tegemoetkoming géén ontslagprocedure wegens reorganisatie wordt gestart. Doet u dat toch, dan moet de gehele subsidie worden terugbetaald. Sinds afgelopen vrijdag is bekend dat het terug te betalen bedrag ook nog eens met 50% wordt verhoogd – een boete op reorganiseren tijdens de periode van subsidie.

Dit maakt het noodzakelijk vóóraf te overwegen of u verwacht nog gedurende de periode van drie maanden te moeten gaan reorganiseren. Houd er daarbij rekening mee dat een ontslagprocedure al snel twee maanden duurt, gevolgd door een opzegtermijn van één of meerdere maanden. Het kan raadzaam zijn om de subsidie niet aan te vragen om zo niet geblokkeerd te worden bij het doorvoeren van een noodzakelijke reorganisatie.

Ook hier past sinds afgelopen vrijdag een kanttekening. Als u besluit direct door te schakelen naar een reorganisatie, dan moet u het UWV wel uit kunnen leggen waarom u als werkgever niet kunt volstaan met de loonkostensubsidie. Met andere woorden: het UWV zal zeer kritisch gaan kijken of de reorganisatie vermeden kan worden.

Tot slot

Waar aanvankelijk een ruimhartige regeling werd gepropageerd, is uiteindelijk een regeling ontstaan die mét toelichting 44 pagina’s beslaat. De regeling kan zeker een uitkomst zijn als gedurende een beperkte periode omzetverlies wordt verwacht. Wees echter als ondernemer alert ten aanzien zowel uw liquiditeit als de wat langere termijn.

Meer weten? Stel uw vraag aan onze advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht!

Hebt u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van de NOW-regeling? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via 0578-614029, of laat uw bericht achter via de contactpagina. Ook kunt u onze advocaten rechtstreeks bellen. Kijk op de medewerkerspagina voor de rechtstreekse nummers.

Direct contact opnemen