De wijzigingen in het arbeidsrecht per 2019

Een kleine drie weken geleden vertelden we u, tijdens een seminar over arbeidsrecht en DBA, welke wijzigingen er in het arbeidsrecht te verwachten waren.

WAB aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel waarin die wijzigingen zijn verwoord, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, is onlangs door de Tweede Kamer behandeld. De meeste wijzigingen zijn aangenomen. In een eerder bericht informeerden we u al uitgebreid over die wijzigingen.

Op enkele punten wijkt de instemming van de Tweede Kamer af van het voorstel:

  • Er komt geen proeftijd van vijf maanden bij contracten voor onbepaalde tijd
  • Er komt ook geen proeftijd van drie maanden bij contracten voor bepaalde tijd
  • Er komt nadere regelgeving over het pensioen voor payrollers
  • De verlenging van de ketenregeling zal over twee jaar worden geëvalueerd

De overige wijzigingen gaan, op een enkel technisch detail, wél door. Daarmee is de wet nog niet ingevoerd. Eerst moet de Eerste Kamer er nog over stemmen. Uiteraard informeren we u zodra het wetsvoorstel ook deze laatste horde heeft genomen!

Ontslag op staande voet

Tijdens het seminar hebben we ook stilgestaan bij het ontslag op staande voet, de recente voorbeelden die de pers haalden en de risico’s die er bestaan. Wij zijn van plan om in maart of april een masterclass over dit onderwerp te organiseren.

Wilt u ons laten weten of u voor een dergelijke masterclass belangstelling hebt? Dan nodigen we u binnenkort uit! Uw bericht ontvangen we graag via info@echtadvocatuur.nl.