Er komen nieuwe arbeidsrechtelijke regels aan!

Het arbeidsrecht verandert voortdurend. Na de Wet Werk en Zekerheid (2015) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (2020) is nu een Europese richtlijn actueel. Het gaat om de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Veranderingen in het arbeidsrecht

Die richtlijn verplicht Nederland om vóór 1 augustus 2022 (dus al heel snel!) de wet op een aantal punten te wijzigen. De kern van de richtlijn is: werkgevers moeten hun werknemers helder informeren over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Een deel van die verplichting is eerder al opgenomen in Nederlandse wetgeving. De richtlijn scherpt de verplichtingen verder aan.

Voorbeelden van wijzigingen arbeidsrecht

Zo wordt werkgevers verplicht om binnen één week na de eerste werkdag informatie te verstrekken over zaken als:wie partij zijn bij de arbeidsovereenkomst

  • wat de functie precies inhoudt en waar die wordt vervuld
  • de exacte begin- en einddata van de arbeidsovereenkomst
  • de loonberekening, ook voor bijvoorbeeld overwerk
  • indien van toepassing: de systematiek van oproepen (wanneer, hoe, voor welke dagen).

Nieuwe regels voor oproepkrachten

Dit laatste punt is vooral belangrijk voor werkgevers die veel met oproepkrachten werken. Die moeten – kort samengevat – vaste dagen aanwijzen waarop de werknemer opgeroepen zou kúnnen worden. Op deze manier wil de richtlijn oproepkrachten beter beschermen. Die krijgen namelijk nog enkele rechten, die behoorlijke impact kunnen hebben:

  • het recht om ook voor andere werkgevers te werken
  • het recht om oproepen buiten de vastgestelde dagen te weigeren
  • het recht op meer zekerheid qua uren en dagen
  • het recht op vormen van opleiding

Status van de nieuwe regels arbeidsrecht

De richtlijn moet door middel van wetgeving in Nederland worden ingevoerd. Van overheidszijde wordt nu gewerkt aan die wetgeving. In de wetgeving zullen de verplichtingen tot in detail worden uitgewerkt. Uiteraard hoort u van ons zodra de tekst van de wet bekend is.

Meer weten van een advocaat arbeidsrecht

Hebt u nu al vragen, bijvoorbeeld over de impact op uw bedrijfsvoering met oproepkrachten? Bel of mail gerust! Wij zijn bereikbaar via het nummer 0578-614029. Per e-mail kan ook (info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Heerde, Wapenveld, Zwolle, Apeldoorn en Hattem.