Het coronavirus: tips voor ondernemers!

Door het coronavirus, en de als gevolg daarvan genomen maatregelen, komt er veel op u af als ondernemer. Gezonde bedrijven kunnen hierdoor plotseling in zwaar weer komen te verkeren. Hoe komt u deze periode door?

Tip 1: neem contact op met uw schuldeisers

Iedereen heeft last van het coronavirus. Het ene bedrijf echter meer dan het ander. In deze tijden is het belangrijk om in contact te blijven met uw schuldeisers. Kunt u het salaris of de huur niet betalen? Communiceer dit op tijd en probeer uitstel van betaling te regelen of een betalingsregeling te treffen.

Tip 2: maak gebruik van de noodmaatregelen en voorzieningen

Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen hebben als doel de ondernemer door de crisistijd heen te loodsen. Dit zijn onder meer de (i) de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de (ii) ondersteuning voor zzp’ers en de (iii) mogelijkheden voor uitstel van betaling van belastingen. Klik hier voor meer informatie.

Tip 3: wees kritisch bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten

Voorzichtigheid is gebaat indien nieuwe overeenkomsten worden aangegaan. Hierbij moet telkens worden beoordeeld of de overeenkomst al of niet kan worden nagekomen. AIs op voorhand bekend is dat de verplichtingen niet na kunnen worden gekomen, dan kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid, als desondanks toch een overeenkomst wordt gesloten.

Tip 4: op tijd betalingsonmacht melden

Als de belasting niet op tijd betaald kan worden, dan moet het bestuur dit tijdig melden aan de Belastingdienst. Als de betalingsonmacht op tijd (en correct) is gedaan, dan ligt de bewijslast van kennelijk onbehoorlijke bestuur bij de Belastingdienst. Bij niet tijdige of onjuiste melding, wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur verondersteld. In het kader van het corona-virus is het mogelijk om uitstel van betaling te verkrijgen. Ga hierbij actief te werk.

Tip 5: akkoord aanbieden (WHOA)

Heeft uw onderneming nog wel geld maar bent u niet in staat om alle schuldeisers te betalen? Dan kunt u het geld gebruiken om een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers. Voor wat betreft de mogelijkheden voor het aanbieden van een akkoord ligt er momenteel een wetsvoorstel (de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, WHOA). Dit wetsvoorstel heeft als bedoeling een regeling in te voeren op basis waarvan de rechter een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet.

Tip 6: wees kritisch op uw uitgaven

Door het coronavirus werken veel werknemers thuis. Door de aangescherpte maatregelen is de kans groot dat het thuiswerken zal voortduren tot 1 juni 2020. Werknemers die gedurende een lange(re) periode thuiswerken maken geen reiskosten. Het ligt dan ook voor de hand om de betaling van een reiskostenvergoeding stop te zetten.

Tip 7: aanvragen faillissement

Indien u, ondanks alle maatregelen en tips, voorziet dat uw onderneming niet langer kan blijven voorbestaan, dan zult u wellicht op het punt komen dat u het faillissement van uw onderneming aan moet vragen. Dit kunt u in principe zelf doen (via de website www.rechtspraak.nl) maar uiteraard kunnen wij u daar ook bij helpen.

Juridisch advies van een advocaat ondernemingsrecht en faillissementsrecht

De advocaten van ECHT advocatuur hebben ruime ervaring in het ondernemingsrecht en het faillissementsrecht. In deze roerige periode staan wij dan ook graag voor u klaar. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact met een advocaat ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Epe en wij zijn goed bereikbaar vanuit de omliggende plaatsen zoals Heerde, Zwolle, Emst, Oene, Nunspeet, Apeldoorn en Harderwijk. U kunt ons bereiken via 0578-614029, of laat uw bericht achter via de contactpagina. Ook kunt u onze advocaten rechtstreeks bellen. Kijk op de teampagina voor de rechtstreekse nummers.

Direct contact opnemen