Coronavirus: waar moet de bestuurder op letten?

Door het coronavirus, en de als gevolg daarvan genomen maatregelen, komt er veel op u af als ondernemer. Gezonde bedrijven kunnen hierdoor plotseling in zwaar weer komen te verkeren. Wat betekent dit voor uw rol als bestuurder?

Corona en bestuurders

Door het coronavirus, en de als gevolg daarvan genomen maatregelen, komt er veel op u af als ondernemer. Gezonde bedrijven kunnen hierdoor plotseling in zwaar weer komen te verkeren. Wat betekent dit voor uw rol als bestuurder? In dit artikel gaan wij in op enkele punten waar u rekening mee moet houden.

Bedrijf in financiële moeilijkheden

Als bestuurder van een bedrijf bent u – enigszins voor de hand liggend – verantwoordelijk voor het besturen van uw bedrijf. Of het goed gaat met een bedrijf is meestal afhankelijk van de vraag of er winst wordt gemaakt (of niet). Als het slecht gaat met een bedrijf dan moet de bestuurder extra voorzichtig handelen. Als het namelijk daadwerkelijk tot een faillissement komt, dan zal de curator het handelen van de bestuurder nader onderzoeken. Met dit onderzoek stelt de curator vast of de bestuurder aansprakelijk is. In zijn onderzoek zal de curator onder meer de volgende punten betrekken:

Administratieplicht

De bestuurder is verplicht een administratie te voeren. Dit houdt in dat de administratie zodanig moet zijn dat hieruit op ieder moment de rechten en verplichtingen van het bedrijf kunnen worden vastgesteld. Als dat niet is gebeurd en het bedrijf gaat failliet, dan is de bestuurder (in beginsel) aansprakelijk. De bestuurder is dan aansprakelijk voor het tekort van de schuldeisers in een faillissement, tenzij de bestuurder hard weet te maken dat er een andere oorzaak is voor het faillissement.

Pas op bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten

Voorzichtigheid is gebaat indien nieuwe overeenkomsten worden aangegaan. Hierbij moet telkens worden beoordeeld of de overeenkomst al of niet kan worden nagekomen. AIs op voorhand bekend is dat de verplichtingen niet na kunnen worden gekomen, dan kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid, als desondanks toch een overeenkomst wordt gesloten.

Pas op bij het verrichten van betalingen

In een faillissement worden schuldeisers gelijk behandeld (met uitzondering van schuldeisers met een bijzondere positie). In een bepaalde mate geldt dit ook voorafgaand aan een faillissement. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat het achterstellen van bepaalde schuldeisers onrechtmatig kan zijn ten opzichte van andere schuldeisers. Voorzichtigheid is dus geboden indien selectief wordt betaald.

Melding betalingsonmacht

Als de belasting niet op tijd betaald kan worden, dan moet het bestuur dit tijdig melden aan de Belastingdienst. Als de betalingsonmacht op tijd (en correct) is gedaan, dan ligt de bewijslast van kennelijk onbehoorlijke bestuur bij de Belastingdienst. Bij niet tijdige of onjuiste melding, wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur verondersteld. In het kader van het coronavirus heeft het kabinet aangekondigd dat ondernemers onder bepaalde voorwaarden het betalen van belasting uit mogen stellen.

Juridisch advies van een advocaat ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Een advocaat van ECHT advocatuur heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht en het faillissementsrecht. In deze roerige periode staan wij dan ook graag voor u klaar. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact met een advocaat ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Epe en wij zijn goed bereikbaar vanuit de omliggende plaatsen zoals Emst, Heerde, Zwolle, Nunspeet, Apeldoorn en Harderwijk. U kunt ons bereiken via 0578-614029, of laat uw bericht achter via de contactpagina. Ook kunt u onze advocaten rechtstreeks bellen. Kijk op de medewerkerspagina voor de rechtstreekse nummers.

Direct contact opnemen