Het einde van de BV: de turboliquidatie

Het laten beëindigen van een vennootschap kent in principe twee smaken: het faillissement of een ontbinding.

Eerste en tweede situatie

In de eerste situatie wordt er een curator benoemd die is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. In de tweede situatie is de vereffening aan de bestuurder nadat de aandeelhouders hebben besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

Variant: turboliquidatie

De ontbinding kent ook nog een andere smaak: de turboliquidatie. Kort samengevat is het een snelle manier om een lege vennootschap te ontbinden. Hiervoor kan worden gekozen als de vennootschap geen baten meer heeft. In dat geval houdt de vennootschap, na het besluit tot ontbinding, direct op te bestaan en wordt de vennootschap direct uitgeschreven uit het handelsregister. Schuldeisers van de vennootschap blijven in dat geval met legen handen achter.

Is het zo simpel?

Het is echter niet zo simpel als het lijkt. Aan een turboliquidatie zitten namelijk de nodige risico’s verbonden. Zo hebben schuldeisers van de vennootschap de mogelijkheid om de turboliquidatie te betwisten. Getracht kan worden om de vereffening te heropenen of het faillissement van de vennootschap aan te vragen. In beide gevallen zal een schuldeiser aannemelijk moeten maken dat nog sprake is van een bate of vordering. Er wordt al tamelijk snel aangenomen dat sprake is van een bate.

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder(s)

Een derde mogelijkheid is het persoonlijk aansprakelijk stellen van de bestuurders. Onlangs kwam dit in een tweetal recente uitspraken (kanton en Hof) aan de orde. Beide zaken kenden een verschillende afloop. In de procedure bij de kantonrechter bleek dat de vennootschap een schuldenlast had van bijna anderhalve ton en geen baten. In dat geval – zo oordeelde de kantonrechter – mocht de bestuurder tot liquidatie overgaan. Er viel immers niets te vereffenen.

De zaak bij het Hof kende een andere afloop. In deze zaak waren de feiten als volgt: BV X exploiteert een uitvaartonderneming. BV X is veroordeeld om een bedrag van € 170.000 aan een schuldeiser te betalen. BV X betaalt niet. Tegelijkertijd richten de bestuurders van BV X een nieuwe vennootschap op, genaamd BV Y. De onderneming wordt vervolgens van BV X overgedragen naar BV Y en tegelijkertijd wordt BV X ontbonden via de weg van de turboliquidatie. De schuldeisers kan zich vervolgens nergens op verhalen.

Er zijn recent twee uitspraken gewezen waarin rechters vonden dat wel moest worden opgezegd. Dat waren wel uitspraken in uitzonderlijke situaties. In de ene uitspraak ging het niet om een oordeel van de kantonrechter, maar van een college van arbiters. Dat is een enigszins andere soort rechtspraak.

In de andere uitspraak was sprake van een terminaal zieke en uitbehandelde werknemer, zonder enig perspectief op terugkeer in het werk. In die situatie vond de rechter dat werkgever wel moest opzeggen, en de transitievergoeding moest betalen.

Tegenover deze twee uitspraken, staat een andere recente uitspraak. Daarin oordeelde de kantonrechter dat de werkgever juist niet hoefde op te zeggen.

Wat vindt het Hof?

Het Hof vindt dat aan het bestaan van BV X zonder noodzaak een einde is gemaakt. Deze keuze is enkel gemaakt om de verhaalsmogelijkheden van de schuldeiser te frustreren. De bestuurders wisten dat dit het gevolg zou zijn en het Hof neemt aan dat dit gevolg ook was beoogd. Er bestaat dan ook voldoende grond om de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te houden.

Met andere woorden

Een turboliquidatie kan in bepaalde gevallen een ideale manier zijn om een vennootschap snel te ontbinden. Hieraan kleven echter wel de nodige risico’s. Voordat de weg van de turboliquidatie wordt ingeslagen doet het bestuur van de vennootschap er verstandig aan om zich te laten adviseren. De risico’s kunnen dan in kaart worden gebracht en waar nodig beperkt.

Tot slot

Voor meer informatie over dit onderwerp staan onze specialisten Suzanne Buitenkamp en Koen Horstman voor u klaar. Beide advocaten hebben met succes een specialisatieopleiding insolventierecht afgerond.

Direct contact opnemen