Illegaal bouwwerk in je tuin

Het komt veelvuldig voor: u hebt een flinke tijd geleden een woning gekocht en u krijgt ineens een brief van de gemeente met daarin een last onder dwangsom.

Geen vergunning

De gemeente wil dat u uw schuurtje, carport of houthok afbreekt omdat het bouwwerk illegaal is gebouwd. De kans is groot dat u niet eens wist dat het bouwwerk zonder vergunning was gebouwd. Wat kunt u hiertegen doen?

Wat zegt de wet?

In de wet staat dat voor het bouwwerk of een gebouw in beginsel een vergunning nodig is: een vergunning om te bouwen of een vergunning voor het gebruik in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarnaast komt het ook voor dat voor bepaalde bouwwerken geen vergunning noodzakelijk is.

Indien een vergunning vereist is, dan is het belangrijk om te weten wanneer het bouwwerk, is gebouwd. Het verbod om een zonder bouw- of omgevingsvergunning gebouwd bouwwerk in stand te laten is op 1 april 2007 in werking getreden

Jurisprudentie

In de jurisprudentie is al in 2010 bepaald dat eigenaars van illegale bouwwerken niet hoeven te vrezen voor handhaving, indien zij vóór 1 april 2007 eigenaar zijn geworden en er ten tijde van de koop geen concrete aanwijzingen waren dat zonder of in afwijking van een bouwvergunning was gebouwd.

Kortom

Is het bouwwerk op of na 1 april 2007 verworven? Dan kan de gemeente handhavend optreden tegen de eigenaar. De gemeente kan de huidige eigenaar van het perceel proberen te dwingen om het ‘illegale’ bouwwerk af te breken. Naast een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure tegen de gemeente, kan in bepaalde gevallen de huidige eigenaar de verkoper van destijds mogelijk nog aanspreken vanwege non-conformiteit van het verkochte. Of het aanspreken van de verkoper zinvol is hangt voornamelijk af van het bepaalde in de koopovereenkomst maar ook van het tijdsverloop.

In de gevallen waarin de huidige eigenaar niet zélf het bouwwerk heeft gebouwd, maar het gebouwde vóór 1 april 2007 heeft verworven, verzet de rechtszekerheid zich er in beginsel tegen dat het bestuursorgaan handhavend optreedt

Advies

Wordt u geconfronteerd met een handhavende gemeente of wilt u advies over (vergunningvrij) bouwen, neem dan snel contact op met één van de advocaten van ECHT advocatuur!

Direct contact opnemen