Thuiswerken na corona: risico’s en kansen

In verschillende periodes van lockdowns, werkten veel mensen thuis. In prachtige en passende werkkamers of aan de keukentafel. Soms een rustige manier van werken zonder reistijd, soms verre van ideaal.

Voordelen van thuiswerken

Veel bedrijven overwegen om in ieder geval een deel van de week hun personeel thuis te laten werken. Dat heeft voordelen, zoals het beperken van benodigde kantoorruimte. Voor werknemers scheelt het reistijd, is het een kans om een dag in alle rust door te werken en soms ook de combinatie met zorgtaken beter in te vullen. Kortom: er liggen kansen.

Risico’s thuiswerken: slechte werkomstandigheden

Er zijn zeker ook risico’s. Werken aan de keukentafel is niet ideaal. Van de werkgever wordt verwacht dat die zorgt voor een ergonomisch verantwoorde werkplek. Dat past niet bij iedereen thuis. Werk en privé kunnen bovendien ongewenst vermengd raken. Het voorkomen van die vermenging vergt het nodige.

Recht op thuiswerken?

Toch is voor veel werknemers thuiswerken passend. Maar heeft een werknemer daar ook récht op? Nog niet! De Wet Flexibel Werken bepaalt dat je als werknemer recht hebt op een zekere flexibiliteit. Dat recht was er al ten aanzien van de arbeidsduur en werktijden. Kort samengevat mag je zo’n aanpassing alleen weigeren als zwaarwegende bedrijfsbelangen in de weg staan. Verder zijn er wat randvoorwaarden: de regeling geldt alleen voor bedrijven met meer dan tien werknemers, voor werknemers die langer dan zes maanden in dienst zijn en alleen als de aanvraag twee maanden vóór de beoogde ingangsdatum is gedaan.

Wijziging van locatie?

De regeling geldt nóg niet voor de locatie waar wordt gewerkt. Er is echter een wetsvoorstel in behandeling waarin de Wet Flexibel Werken wordt uitgebreid. In principe moet een verzoek tot wijziging van de werkplek worden gehonoreerd. Dat geldt zeker voor kantoorwerk dat ook vrij eenvoudig elders kan worden gedaan. Het ligt anders als met vertrouwelijke gegevens wordt gewerkt (en die op afstand niet goed te beveiligen zijn) en voor werk dat nu eenmaal niet thuis kan worden gedaan, zoals bijvoorbeeld de zorg. Vooralsnog dus nog geen récht, maar wel een discussie die gaat komen. Zodra meer bekend is over de inwerkingtreding van de wet laten we u dat weten!

Meer weten over thuiswerken?

Hebt u vragen over thuiswerken? Bel of mail gerust! Wij zijn bereikbaar via het nummer 0578-614029. Per e-mail kan ook (info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Heerde, Hattem, Oene, Apeldoorn, Nunspeet en Zwolle.

Direct contact opnemen