Uw bedrijf door de coronacrisis leiden

De coronacrisis duurt voort. In alle scenario’s die geschetst worden tekent zich een langdurige recessie af. Kan je je daarop voorbereiden?

Coronacrisis: regeren is vooruitzien – uw bedrijf door de crisis leiden

Nu de corona-crisis al enige tijd duurt en de eerste spanning rond de gevolgen voor de zorg wat afneemt, komen de economische gevolgen in beeld. In alle scenario’s die nu geschetst worden tekent zich een langdurige recessie – en wellicht zelfs depressie – af. Kun je je daar op voorbereiden? En zo ja, welke voorbereidingen moet je dan treffen om je bedrijf door de crisis te loodsen? In deze bijdrage bespreken wij enkele inzichten.

Noodmaatregelen

Ondertussen is sprake van diverse noodmaatregelen ter ondersteuning van ondernemers. Er zijn mogelijkheden tot loonkostensubsidie (NOW), uitstel van betaling voor belastingen en dergelijke. Van de NOW is grootschalig gebruik gemaakt.

Voorbereiden op een corona recessie. Hoe nu verder?

In onze praktijk zien we dat na de eerste weken storm, steeds vaker de vraag wordt gesteld: hoe nu verder? De NOW heeft een paar weken effect doordat de loonkosten grotendeels zijn gedekt. Voor andere kosten bestaat geen regeling. In verschillende sectoren is ook geen substantiele verbetering te verwachten op korte termijn.

Uitwerken van verschillende scenario’s

Deze vragen zijn stof tot nadenken. Vóórdat u gebruik maakt van (bijvoorbeeld) de NOW en daarmee allerlei verplichtingen op u neemt, is het zaak scenario’s voor de komende periode uit te werken. Bij die scenario’s zijn verschillende factoren van belang. Om u een indruk te geven, een paar voorbeelden:

  • Is het niet verstandiger uw onderneming nu al te reorganiseren? Dus: afscheid nemen van tijdelijke contracten, uitzendkrachten laten vertrekken en waar nodig het UWV toestemming vragen om ook vaste dienstverbanden op te zeggen? En is de NOW dan wel handig of juist een blok aan het been, nu u bij gebruikmaking van de NOW géén afscheid mag nemen van personeelsleden?
  • Helpt de NOW u wel, of loopt u het risico op forse naheffingen? Dat doet zich bijvoorbeeld voor als u beperkt omzetverlies hebt maar door natuurlijk verloop (einde contracten, ontslagname, pensionering) de loonsom daalt. Op een gedaalde loonsom staat een sanctie die hoger is dan de ontvangen subsidie.
  • Baten NOW en uitstel van betaling voor de belastingen u wel? Of is te verwachten en vrezen dat uw onderneming ook aan die maatregelen onvoldoende heeft? Dan is het zaak uw onderneming én uw privé-situatie voor te bereiden op sanering of mogelijk faillissement.
  • En trouwens, dit is ook een goed moment om eens te kijken hoe faillissementsproof uw onderneming is, en ook wat in zo’n scenario de gevolgen voor u privé zijn. Staat u borg, hebt u privé meegetekend, is inbreng in een BV niet verstandiger, hebben de jaarlijkse afrekeningen/verrekeningen van de huwelijkse voorwaarden wel plaatsgevonden? Het zijn geen prettige scenario’s, maar een “stresstest” zoals ook de banken die kennen, kan u in de toekomst voor veel onheil behoeden.

Advies advocaat ondernemingsrecht en arbeidsrecht

Regeren is vooruitzien. Dat adagium gaat ook nu op, hoezeer het soms ook moeilijk vooruitzien is. Onze advocaten helpen u graag met een kritische blik, input voor uw scenario’s en informatie over de juridische (on)mogelijkheden! Neem gerust contact met ons op.

Direct contact opnemen