Verborgen gebreken woning

We besteden meer tijd in de supermarkt dan bij de aankoop van een woning. Dat is opmerkelijk, maar ook wel verklaarbaar. De woningmarkt is namelijk oververhit en als je niet snel besluit, is een ander er met je droomwoning vandoor.

Advocaat verborgen gebreken woning

We besteden meer tijd in de supermarkt dan bij de aankoop van een woning. Dat is opmerkelijk, maar ook wel verklaarbaar. De woningmarkt is namelijk oververhit en als je niet snel besluit, is een ander er met je droomwoning vandoor. Veel ruimte voor een gedegen bouwtechnische keurig is er om die reden niet. Daardoor lopen we ook het risico een woning te kopen met een verborgen gebrek. Of de verkoper aansprakelijk is hangt af van allerlei omstandigheden.

Wat is een verborgen gebrek?

De woning die je koopt, koop je in de staat waarin het op dat moment verkeert. Dus inclusief de zichtbare en verborgen gebreken. Verborgen gebreken zijn dus gebreken die niet zichtbaar zijn. Veel voorkomende verborgen gebreken zijn: asbest, vervuilde grond, lekkages, houtrot, boktor, bouwfouten in de woning, scheuren in de muren, verzakkingen in de fundering en een rotte dakconstructie.

Onderzoeksplicht koper

De koper mag er niet zonder meer op vertrouwen dat een woning geen gebreken heeft. De koper mag niet stilzitten. Als er voor de koper reden is om te twijfelen aan bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld doordat er bepaalde vochtplekken te zien zijn, dan zal de koper aanvullend onderzoek moeten doen. Breder dan dat wordt in de regel ook van een koper verwacht dat deze de staat van de woning laat onderzoeken middels een bouwtechnische keuring.

Mededelingsplicht verkoper

Daar staat tegenover dat de verkoper ook een mededelingsplicht heeft. De verkoper moet alles wat hij weet – en wat relevant is voor het gebruik van de woning als woonhuis – melden.

Belemmering van het normale gebruik van de woning

Moet je de aanwezigheid van een verborgen gebrek accepteren? Nee, zeker niet. Bij de aankoop van een woning, wordt veelal gebruik gemaakt van een standaard NVM-koopakte. In de NVM-koopakte staat, dat als het verborgen gebrek het normale gebruik van de woning niet mogelijk maakt, je herstel en/of schadevergoeding kunt eisen van de verkoper. Van belang is wel dat het normale gebruik, als gevolg van de aanwezigheid van het verborgen gebrek, niet mogelijk is.

Advocaat inschakelen vanwege een verborgen gebrek

Heb je een woning gekocht of verkocht en word je geconfronteerd met een verborgen gebrek? Onze advocaten zijn gespecialiseerd in verborgen gebreken en helpen u graag indien u op een verborgen gebrek stuit. U kunt contact met ons opnemen per e-mail (info@echtadvocatuur.nl) of per telefoon (via 0578-614029). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Oene, Vaassen, Zwolle, Apeldoorn, Harderwijk en Deventer.

Direct contact opnemen