Verhuurders en huurders opgelet! Verplicht energielabel C kantoorruimte is dichterbij dan u denkt

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

De label C-verplichting geldt niet voor kantoorgebouwen waarbij de ‘kantoorfunctie’ kleiner dan 100 m² is. De verplichting geldt ook niet als de oppervlakte aan ‘kantoorfunctie’ kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het (kantoor)gebouw. Ook uitgezonderd zijn Rijksmonumenten en tijdelijke kantoorpanden. Eigenaren/verhuurders van alle andere kantoorgebouwen moeten in 2023 tenminste een C-label hebben.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Positie verhuurder en positie huurder

De verplichting is voor zowel verhuurders als huurders van belang.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn voor het gebruik van het gehuurde.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid bij overtreding boetes op te leggen. Maar ook de huurder kan een verhuurder dwingen om aan deze verplichting te voldoen. Het is goed mogelijk dat het niet voldoen aan de label-C verplichting kwalificeert als een gebrek, en de verhuurder dat gebrek dient te herstellen.

Sommige verbeteringen kunnen in de servicekosten worden doorberekend. Of de kosten van het aanbrengen van de verbeteringen kunnen worden doorberekend, zal afhangen van de bepalingen in de huurovereenkomst.

Wat te doen?

Als u niet over een energielabel (C) beschikt dat moeten er mogelijk energiebesparende maatregelen (verbeteringen) getroffen worden. Het is aan te raden om hier (vooraf) afspraken over te maken met de huurder(s) en/of in (nieuwe) huurovereenkomsten een beding op te nemen voor deze verplichting en/of de te treffen maatregelen.

Bent u verhuurder of huurder van kantoorruimte? Laat u dan goed adviseren door één van de advocaten van ECHT advocatuur!