WAB-perikelen: de schriftelijke arbeidsovereenkomst en de WW

Zoals u weet, wordt per 1 januari aanstaande de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Die wet heeft grote gevolgen op (met name) het terrein van de flexibele arbeid.

Zo wordt het weer mogelijk drie contracten in drie jaar te sluiten. Tegelijk wordt het lastiger om oproepkrachten ook echt als oproepkrachten in te zetten. U moet ze voortaan na twaalf maanden een vast aantal uren aanbieden. Er zijn nog veel meer wijzigingen.

Hogere WW-premie tijdelijke contracten

Eén van de wijzigingen is dat de WW-premie fors hoger wordt voor tijdelijke contracten. Bij contracten voor onbepaalde tijd gaat de premie omlaag.

Aantonen bestaan arbeidsovereenkomst

Vereist is dat u het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, aantoont. Logisch zou zijn om te denken dat u dat kunt aantonen met bijvoorbeeld de loonadministratie. Zo eenvoudig is het echter niet. De wet vereist dat u een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt tonen.

Wat als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is gesloten?

Het probleem is dat zo’n arbeidsovereenkomst er vaak niet is. Soms is er in het geheel geen schriftelijke arbeidsovereenkomst. Soms is de ooit gesloten tijdelijke arbeidsovereenkomst mondeling verlengd. Dat alles is niet genoeg.

Zorg dus dat u beschikt over een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook een brief of document waarin u, samen met de werknemer, vaststelt dát er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is, is rechtsgeldig. In alle gevallen moet het document door beide partijen zijn ondertekend, dus ook door de werknemer!

Op tijd regelen!

Eigenlijk moet u dit al vóór 1 januari 2020 geregeld hebben. Omdat dat wel kort dag is, is onlangs door de minister besloten dat u voor het regelen uitstel krijgt tot 1 april 2020. Ook dat is snel, dus vergeet niet dit onderdeel tijdig te regelen. Doet u dat niet, dan kan u dat 5% van de loonsom aan WW-premie schelen!