Burenrecht

Nederland is een dichtbevolkt land en dat zorgt met enige regelmaat voor een geschil of ruzie met de buren. Heeft u conflict met de buren, dan verdient het de voorkeur om te proberen dit zelf op te lossen. Vaak lukt dat ook, maar soms ook niet. Een advocaat burenrecht met kennis en ervaring met het burenrecht kan dan een goede uitkomst zijn. Bij ECHT advocatuur bent u aan het juiste adres. Neem gerust contact met ons op!

Advocaat Burenrecht

Nederland is een dichtbevolkt land. We wonen dicht op elkaar en dat zorgt met enige regelmaat voor een burenruzie. Hebt u een burenruzie, dan verdient het de voorkeur om te proberen dit zelf op te lossen. Vaak lukt dat ook – een goede buur is immers beter dan een verre vriend – maar zo nu en dan ontstaan er ook vervelende conflicten tussen buren.

Hebt u een geschil met uw buren en komt u er niet meer uit, dan is het verstandig om op tijd juridisch advies in te winnen bij een advocaat die gespecialiseerd is in het burenrecht en die ervaring heeft met burengeschillen. Bij een advocaat burenrecht van ECHT advocatuur bent u aan het juiste adres. Wij kennen het burenrecht door en door. U kunt bij ons dan ook terecht voor alle aspecten van het burenrecht.

Advocaat inschakelen voor uw burenrecht geschil

Ondanks al uw goede bedoelingen om de ruzie met uw buren op te lossen ontkomt u er soms niet aan om contact te zoeken met een advocaat burenrecht. Wij realiseren ons dat het een stap is die u liever niet wilt maken maar soms kan het niet anders dan het geschil aan een rechter voor te leggen. Als het zover is, dan zit u bij ons goed. Wij zijn namelijk dé specialist burenrecht van Epe en omgeving. U bent om die reden in goede en vooral professionele handen.

Burenrecht: recht van overpad, erfdienstbaarheid, verjaring grond, geluidsoverlast, schutting

Een ruzie met de buren kan op allerlei manieren ontstaan. Bijvoorbeeld vanwege geluidsoverlast zoals het draaien van harde muziek of een blaffende hond, of vanwege een discussie over de eigendom van een strook grond of de positie van een erfafscheiding. Het burenrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Wat de aanleiding voor de ruzie ook is, u kunt bij ons terecht voor alle facetten van het burenrecht, zoals onder andere:

  • Overhangende takken;
  • Doorschietende wortels;
  • Boom of struik te dicht bij de erfgrens;
  • Erfdienstbaarheid;
  • Verkrijgende en bevrijdende verjaring;
  • Conflicten over schuttingen en erfafscheidingen;
  • Overlast en hinder (pesterijen);
  • Buurweg.

Erfdienstbaarheid in het burenrecht

Binnen het domein van het burenrecht is er één specifiek aspect dat de erfdienstbaarheid betreft, wat vaak een bron van discussie tussen buren vormt. Erfdienstbaarheid houdt in dat buren toestemming hebben om gebruik te maken van elkaars grond. Het recht van overpad, waarbij iemand het recht heeft om (een deel van) de grond van een ander te betreden of te gebruiken, is wellicht het meest bekende voorbeeld van erfdienstbaarheid. Het is een recht dat het mogelijk maakt om over andermans terrein te lopen of te rijden. Er bestaan procedures om het recht van overpad te wijzigen of op te heffen. Onze advocaat burenrecht kan u er alles over vertellen.

Het kan ook voorkomen dat uw buren of derden, al dan niet te goeder trouw, eigendom hebben verkregen van een deel van uw grond door middel van verjaring. In dergelijke gevallen wordt een erfdienstbaarheid gevestigd. Maar is er een manier om van deze erfdienstbaarheid af te komen, en welke verjaringstermijnen zijn van toepassing? De rechten die hieruit voortvloeien, variëren afhankelijk van de specifieke situatie. Onze advocaat burenrecht staat klaar om u te voorzien van heldere inzichten en advies over deze aangelegenheden.

Overlast

Er zijn verschillende vormen van overlast van buren. Overlast kan zich manifesteren wanneer uw buren een luidruchtig feest geven, maar ook dagelijkse geluiden kunnen voor hinder zorgen. Het voortdurende gestamp van uw buur boven, naast of onder u kan bijvoorbeeld een bron van irritatie zijn. In dergelijke situaties is het belangrijk om te begrijpen welke rechten en verplichtingen u heeft als het gaat om burenconflicten. Als uw buren bijvoorbeeld de wettelijk vastgestelde geluidslimieten overschrijden, staat u sterker in uw recht. Er zijn talloze situaties waarin onze advocaat burenrecht u waardevol advies kan geven.

Burenruzie oplossen met een advocaat burenrecht van ECHT advocatuur

Bent u in discussie met uw buren? Hebt u een conflict waar u niet meer uit komt? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze advocaat burenrecht. Dat kan zowel telefonisch (via: 0578-614029) als per mail (via: info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Emst, Heerde, Zwolle, Apeldoorn, Wapenveld en Nunspeet.

Direct contact opnemen

Onze specialisten

Koen Horstman

Advocaat | Directeur

Suzanne Buitenkamp

Advocaat