Bestuurlijke boete NVWA

Jaarlijks controleert de NVWA of ondernemers zich aan de regels houden. Als volgens de NVWA een regel is overtreden, kan de NVWA een bestuurlijke boete opleggen.  Regelmatig stellen wij met succes bezwaar of beroep in. Hebt u een bestuurlijke boete ontvangen en wilt u van onze advocaat weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan snel contact op met ons.

Advocaat bestuurlijke boete NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (de ‘NVWA’) is belast met de controle en handhaving van wet en regelgeving op het gebied van onder meer voedselveiligheid, dierenwelzijn en dierengezondheid. Ieder jaar controleert de NVWA duizenden ondernemers om te zien of zij zich aan de regels houden. Als de NVWA van mening is dat een regel is overtreden, dan kan de NVWA een herstelmaatregel of een sanctiemaatregel opleggen. Bij een sanctiemaatregel moet u denken aan een bestuurlijke boete.

Zienswijze indienen tegen voornemen boete NVWA

De NVWA deelt steeds vaker boetes uit. Voordat de NVWA een boete oplegt wordt de ondernemer (meestal) eerst door de NVWA geïnformeerd dat de NVWA van plan is om een boete op te leggen. Tegen dit voornemen kan de ondernemer een zienswijze indienen. Hiervoor krijgt de ondernemer meestal 2 weken de tijd. Het indienen van een zienswijze is niet verplicht maar kan onder bepaalde omstandigheden wel verstandig zijn. Als geen gebruik wordt gemaakt van de zienswijze, dan wordt na het verstrijken van de termijn de bestuurlijke boete opgelegd.

Bezwaar en beroep tegen een bestuurlijke boete NVWA

Als u het niet eens bent met een boete dan kan de boete bestuursrechtelijke worden aangevochten. Er kan bezwaar en beroep worden ingesteld tegen zowel de gestelde overtreding als tegen de hoogte van de boete. De bezwaarprocedure begint met het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de NVWA. Dit moet binnen 6 weken na de datum van het boetebesluit gebeuren. Als de termijn is verstreken wordt het bezwaarschrift in principe niet meer in behandeling genomen. Naar aanleiding van het bezwaarschrift wordt er een nieuwe beslissing genomen. Tegen die beslissing – ook wel besluit op bezwaar genoemd – staat beroep open bij de bestuursrechter.

Ingewikkelde wet- en regelgeving

De ingewikkelde wet- en regelgeving waarop de NVWA controleert is op Europees niveau vastgesteld. Deze regels moeten in de verschillende lidstaten worden toegepast. Gevolg daarvan is dat er regelmatig discussies ontstaan over de uitlegging van het Europees recht. De nationale rechter heeft daarbij de mogelijkheid om de Europese rechter om raad te vragen (prejudiciële procedure bij het Europees Hof van Justitie). In de praktijk blijkt dan ook vaak dat de NVWA de regels niet goed toepast. Regelmatig loont het dan ook bezwaar en/of beroep in te stellen.

Advocaat bezwaar en beroep bestuurlijke boete NVWA

Hebt u een boete van de NVWA ontvangen? En bent u het er niet mee eens? Bel dan zo snel mogelijk een gespecialiseerd advocaat die u kan helpen de boete aan te vechten. Onze advocaten Suzanne Buitenkamp en Koen Horstman hebben veel ervaring met het adviseren en procederen (zowel nationaal als internationaal) omtrent onder andere bestuursrechtelijke boetes

Benieuwd of hij iets voor u kan betekenen? Neem dan snel vrijblijvend contact op via 0578-614029 of via info@echtadvocatuur.nl. Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Emst, Heerde, Zwolle, Apeldoorn, Wapenveld en Nunspeet.

Direct contact opnemen

Onze specialisten

Koen Horstman

Advocaat | Directeur

Suzanne Buitenkamp

Advocaat