Klachtenregeling

ECHT advocatuur draagt de kernwaarden van de advocatuur actief uit. We zijn integer: we komen onze afspraken na, en laten ons aanspreken op afspraken en gedrag. We tonen onze integriteit ook door verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen handelen en nalaten. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Interne klachtenregeling

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening, dan vragen wij u uw klacht eerst kenbaar te maken aan uw advocaat. Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van ECHT advocatuur. In dat geval verzoeken wij u uw klacht schriftelijk – en waar mogelijk onder staving van bewijsstukken – in te dienen.

Termijn

Uw klacht kunt u indienen bij onze klachtenfunctionaris. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen. Hij zal proberen om in overleg met u tot een oplossing van uw klacht te komen. Het gesprek tussen u en de klachtenfunctionaris zal schriftelijk worden vastgelegd.

Klachtenfunctionaris

Uw klacht kunt u richten aan:
De heer mr. K. Horstman
Postbus 232, 8160 AE Epe