Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger. Denkt u bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen of bouwvergunningen. Dat kunnen ingrijpende beslissingen zijn. Goed juridisch advies kan u helpen om uw positie te bepalen. Neem contact op met onze advocaat bestuursrecht.

Advocaat bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger. Denkt u bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen of bouwvergunningen. Dat kunnen ingrijpende beslissingen zijn. Goed juridisch advies van een advocaat bestuursrecht kan u helpen om uw positie te bepalen: kunt u iets doen tegen de wijziging van het bestemmingsplan, is de bouwvergunning wel terecht geweigerd en hebt u toch niet recht op een kapvergunning? Een advocaat bestuursrecht van ECHT advocatuur kent de wet- en regelgeving én de lokale situatie. Wij helpen u graag!

Ruimtelijke ordening

In toenemende mate meent de overheid via ingewikkelde regelgeving in te moeten grijpen in het openbare leven. Dit leidt tot een grote hoeveelheid besluiten en beslissingen van gemeenten, provincies en andere bestuursorganen die van invloed zijn op ondernemingen en burgers. Ook hiermee hebben wij ruime ervaring. Zowel in het beoordelen van besluiten en beschikkingen en, waar nodig, het voeren van procedures. Wat uw situatie ook is, onze advocaat bestuursrecht staat voor u klaar!

Wat kan een advocaat bestuursrecht voor u betekenen?

Het bestuursrecht bestaat uit meer dan de hiervoor aangehaalde onderwerpen. Zo adviseren wij u graag bij vragen en kwesties op het gebied van:

Procedures in het bestuursrecht: bezwaar en beroep

In het bestuursrecht speelt de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en beroep een cruciale rol in het waarborgen van de rechtsbescherming van burgers tegen overheidsbesluiten. Het proces van bezwaar en beroep biedt een juridisch kader waarin individuen of organisaties de rechtmatigheid van beslissingen van overheidsinstanties kunnen aanvechten.

Bezwaar: Wanneer iemand het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld een afwijzing van een vergunningaanvraag, kan diegene bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar moet binnen een bepaalde termijn worden ingediend bij het desbetreffende bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen. Dit biedt de mogelijkheid om de zaak opnieuw te beoordelen en te heroverwegen.

Beroep: Als het bezwaar wordt afgewezen of onvoldoende bevredigend wordt opgelost, heeft de betrokkene de optie om beroep in te stellen bij de bestuursrechter. De bestuursrechter zal het geschil onafhankelijk beoordelen en een uitspraak doen over de rechtmatigheid van het besluit van het bestuursorgaan. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben en kan het oorspronkelijke besluit herzien of vernietigen.

Het proces van bezwaar en beroep biedt een essentieel mechanisme om de belangen van individuen en organisaties te beschermen tegen mogelijk onrechtmatige of onjuiste overheidsbesluiten. Het waarborgt een eerlijke en onafhankelijke beoordeling van geschillen binnen het bestuursrechtelijk kader en draagt bij aan de handhaving van de rechtsstaat. Het is belangrijk om te begrijpen dat de procedures en termijnen voor bezwaar en beroep kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke rechtsgebied en de aard van het besluit. Het inschakelen van juridische expertise, zoals een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht, kan van onschatbare waarde zijn om een effectief bezwaar- en beroepsproces te garanderen.

Hulp van onze advocaat bestuursrecht

De advocaten bestuursrecht van ECHT advocatuur adviseren en begeleiden u graag. Wij hebben jarenlange ervaring binnen het bestuursrecht en kennen daarom de weg. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze advocaat bestuursrecht. Dat kan zowel telefonisch (via: 0578-614029) als per mail (via: info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Emst, Heerde, Zwolle, Apeldoorn, Wapenveld en Nunspeet.

Direct contact opnemen

Onze specialisten

Suzanne Buitenkamp

Advocaat

Koen Horstman

Advocaat | Directeur