Opgezegd! Of toch niet?

Een boze werknemer laat een collega een briefje schrijven waarin staat dat hij zijn baan opzegt. Het briefje bereikt de werkgever én de werkgever gaat enkele weken later schriftelijk akkoord met de opzegging.

Naar de rechter

Tot zover niets aan de hand, ware het niet dat het eigenlijk niet de bedoeling was van de werknemer om zijn dienstverband op te zeggen. De werknemer stapt naar de rechter om zijn baan terug te krijgen. Maar daar gaat de rechter niet in mee, waarop de werknemer in hoger beroep gaat.

Ondertussen vraagt de werkgever aan de rechter om het contract alvast te ontbinden. De werkgever voert aan dat de werknemer ervoor heeft gezorgd dat zijn vertrouwen ernstig is beschadigd, waardoor een onwerkbare situatie is ontstaan. De werknemer stelt dat hij het briefje in een ‘boze bui’ heeft geschreven – met als doel om zijn werkgever een lesje te leren – en dat zijn werkgever had moeten onderzoeken of de werknemer wel echt wilde opzeggen.

Daar gaat de rechter niet in mee. De rechter vindt de manier van doen ongepast en hecht er waarde aan dat de werknemer nooit excuses heeft gemaakt aan zijn baas over de verwarring die hij heeft veroorzaakt. Verder weegt de rechter mee dat de werknemer in de tussentijd bezig was om voor zichzelf te beginnen, en pas op de opzegging terugkwam nadat dit een tijdje later door de werkgever was bevestigd. In de tussentijd hebben partijen wel met elkaar gesproken, maar niet over de opzegging.

De rechter vindt dat de werknemer ervoor heeft gezorgd dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. De verstandhouding tussen partijen is ernstig verstoord. Het contract wordt per 1 december beëindigd.

Wat kan ECHT Advocatuur voor u betekenen?

Deze casus speelde onlangs bij de rechtbank Midden-Nederland. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van arbeidsrecht? Kijk op www.echtadvocatuur.nl of bel met 0578 – 614 029

Direct contact opnemen