CBR Advocaat: schorsing geldigheid rijbewijs

Er zijn verschillende redenen waardoor u uw rijbewijs kwijt kunt raken. Politie kan u aanhouden en uw rijbewijs invorderen als er bijvoorbeeld sprake is van alcohol, drugs of onverantwoord rijgedrag.

Maatregelen door het CBR

De politie kan ingeval van een ernstig verkeersdelict uw rijbewijs direct invorderen en doorsturen naar het Openbaar Ministerie. De politie doet hiervan tevens een melding bij het CBR. Het CBR kan vervolgens verschillende maatregelen nemen. De bevoegdheid van het CBR staat los van de strafrechtelijke procedure.

Invordering rijbewijs door de politie

Echter, het is ook mogelijk dat de politie uw rijbewijs niet direct invordert. In dat geval stuurt de politie, na uw aanhouding, eerst een bericht naar het CBR waarin de politie uitlegt wat er is gebeurd en waaraan wordt getwijfeld. De politie is verplicht deze zogenaamde ‘mededeling’ binnen zes maanden na uw aanhouding naar het CBR te versturen (in de regel gebeurt dit al binnen enkele dagen). Wanneer het CBR de mededeling ontvangt besluit het CBR binnen vier weken wat de gevolgen zijn. U ontvangt vervolgens een brief van het CBR waarin het CBR haar beslissing vermeldt.

CBR onderzoek naar rijgeschiktheid

Het CBR kan vervolgens een onderzoek naar rijgeschiktheid opleggen vanwege alcohol, drugs dan wel onverantwoord rijgedrag. Het CBR schorst vervolgens de geldigheid van uw rijbewijs tot aan de uitslag van het onderzoek.

In (o.a.) de volgende gevallen zal het CBR de geldigheid van uw rijbewijs schorsen:

  • rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 785 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,8 ‰
  • bij rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰ bij beginnend bestuurders
  • 3x recidive voor rijden onder invloed in een periode van vijf jaren
  • bezit van een gebruikershoeveelheid drugs
  • rijden onder invloed van drugs, medicijnen
  • bekendheid van alcoholproblemen of drugsgebruik
  • binnen een periode van één jaar drie aanrijdingen hebben veroorzaakt
  • spookrijden

Opheffing schorsing rijbewijs

Nadat u het onderzoek naar rijgeschiktheid correct heeft doorlopen wordt de schorsing van uw rijbewijs opgeheven. Tot die tijd is het niet toegestaan om met uw motorrijtuig de weg op te gaan.

Bezwaar of beroep tegen besluit CBR

Echter, er bestaan verschillende mogelijkheden om uw rijbewijs eerder terug te krijgen. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de beslissing van het CBR waarin de geldigheid van uw rijbewijs wordt geschorst. In dat geval dient u binnen 6 weken (na ontvangst van het besluit) een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift heeft enkel zin als u inhoudelijke gronden kunt noemen. Het CBR kijkt namelijk niet naar eventuele persoonlijke omstandigheden. Indien u een spoedeisend belang heeft bij de teruggave van uw rijbewijs is het wel mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Advocaat rijbewijs CBR

Kortom, bent u uw rijbewijs kwijt en wilt u weten of het mogelijk is om met succes verweer te voeren tegen de beslissing van het CBR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan zowel telefonisch (via: 0578-614029) als per mail (via: info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Emst, Heerde, Zwolle, Apeldoorn, Wapenveld en Nunspeet.

Direct contact opnemen