Recht op een cadeau?

Misschien hebt u het ook wel gedaan in de voorbije feestmaand: uw personeel beloond met een bonus. En anders doet u het wellicht op andere momenten in het jaar: uit vrijgevigheid een bonus geven, of bij ziekte wat langer doorbetalen tegen 100%.

Verplicht of niet?

Of bijvoorbeeld eigenlijk automatisch jaarlijks het salaris met één periodiek of een bepaalde percentage (inflatiecorrectie) laten stijgen.

Nu zult u zeggen: dat zijn in feite cadeau’s. Niemand verplicht u, en een werknemer kan er voor de toekomst geen rechten aan ontlenen.

Of toch wel?

Uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft over dit punt in juni 2018 een belangrijke uitspraak gedaan. De hoofdlijn bleef hetzelfde en is helder: dat iets (een salarisverhoging) al meerdere jaren heeft plaatsgevonden, doet niet automatisch een recht ontstaan.

Er zijn echter omstandigheden denkbaar waaronder dat recht tóch ontstaat. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkgever zich gedraagt alsof hij vindt dat hij een verplichting heeft, als jegens alle werknemers op vergelijkbare wijze wordt gehandeld en ook als het handelen zich uitstrekt over een lange periode.

Wijze les?

Wees helder over wat je wáárom doet. Maak dat bijvoorbeeld duidelijk in een personeelsreglement of arbeidsvoorwaardenreglement. Geef bij een min of meer gebruikelijke jaarlijkse bonus aan dat die geen gewoonte is, en geef bij een onverplichte salarisverhoging ook aan dat die niet per se ieder jaar zal volgen.

En wat extra betalen bij langdurig zieke werknemers? Dat is glad ijs, zo blijkt uit recente jurisprudentie. Wees dus terughoudend, en leg in ieder geval ook naar de werknemer goed vast dat en wanneer u onverplicht aanvult.

Wij helpen u graag

En ontstaat toch discussie? Dan zijn we u graag van dienst!

Direct contact opnemen