Waarom heb ik algemene voorwaarden nodig?

Algemene voorwaarden kunnen u als ondernemer voor veel zakelijke problemen behoeden. Bijvoorbeeld in het geval van een te late levering of uitblijvende betaling. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar in veel gevallen wel handig.

Wat zijn algemene voorwaarden?

In algemene voorwaarden worden regels gesteld die u als ondernemer wilt laten gelden op alle te sluiten contracten. Het bevat uw voorwaarden over onder andere de levering, betaling, aansprakelijkheid, eventuele reparaties of de garantietermijn.

Waarom algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden kunnen u beschermen tegen veel voorkomende risico’s. Ook mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst met een klant kunnen zo mogelijk worden voorkomen.

Een ander voordeel is dat algemene voorwaarden de onderhandelingstijd kunnen beperken. In plaats van steeds met iedere potentiële klant of opdrachtgever opnieuw om de tafel te moeten gaan om de leveringsvoorwaarden door te spreken, kan gewoon naar de algemene voorwaarden worden verwezen.

Bescherming consumenten (en bedrijven)

De bepalingen van de algemene voorwaarden mogen (zeker in relatie met consumenten), niet onredelijk bezwarend zijn. Dit houdt in dat de bepalingen niet te zwaar de belangen van consumenten mogen schaden. Om die reden is er in de wet een grijze en zwarte lijst opgenomen, waarop bedingen staan die niet (zoals een week garantie op een net geleverde fiets) of alleen in uitzonderlijke gevallen rechtsgeldig zijn.

Consumenten worden door de wet aanzienlijk beter beschermd dan bedrijven. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat ondernemingen over de deskundigheid beschikken om de gevolgen van de gestelde voorwaarden te begrijpen.

Zo kan het in gevallen verstandig zijn om twee algemene voorwaarden op te stellen, of in ieder geval verschil te maken tussen deze twee soorten klanten of opdrachtgevers.

De eigenaar van een pand die een pand verhuurt, moet zich tot op zekere hoogte informeren over het gebruik van het pand. Wil de verhuurder aan verantwoordelijkheid voor het onrechtmatig gebruik kunnen ontkomen, dan moet hij aannemelijk maken dat hij niet wist en niet kon weten dat het pand aldus gebruikt werd.

Het tot op zekere hoogte informeren over het gebruik van de woning kan de verhuurder doen door toezicht te houden op het gebruik van de woning. Maar wanneer is dit toezicht nu voldoende?

Kenbaarheid van het gebruik van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden dienen openlijk beschikbaar te zijn voor de klant. Dat wil zeggen dat jij een potentiële koper of zakenpartner altijd de mogelijkheid moet bieden om de voorwaarden te bestuderen. Het kenbaar maken van de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld bij het versturen van de offerte. Daarnaast is het aan te raden om de voorwaarden ook op uw website te vermelden.

Het is in ieder geval wettelijk verplicht dat, vóórdat u daadwerkelijk een overeenkomst aangaat met een andere partij, deze partij de mogelijkheid moet krijgen om de voorwaarden goed door te kunnen nemen.

Het kan raadzaam zijn (zeker bij grotere transacties) om de klant apart voor de algemene voorwaarden te laten tekenen, zodat u – in het geval van een later conflict – altijd kunt aantonen dat hij deze heeft gezien en geaccepteerd.

Opstellen/aanpassen algemene voorwaarden

Heeft u al algemene voorwaarden, maar twijfelt u of deze nog voldoen en wilt u deze laten nakijken? Of heeft u nog geen algemene voorwaarden en wilt u wel algemene voorwaarden laten opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder!

Direct contact opnemen