Casus van de maand: huurachterstand

Wel het woongenot, maar niet betalen. Niets is zo vervelend als een huurder die zijn of haar huur niet betaalt. Met enige regelmaat hebben wij de nodige verhuurders geholpen die hiermee te maken hebben.

Wat kan ik doen als mijn huurder niet betaalt?

Als een huurder de huur niet betaalt, heeft de verhuurder verschillende juridische acties die hij kan ondernemen om het probleem aan te pakken. Dat varieert van het sturen van een betalingsherinnering tot aan het starten van een gerechtelijke procedure. Hier zijn enkele van de belangrijkste stappen die een verhuurder kan nemen:

  1. Betalingsherinnering: in eerste instantie kan de verhuurder de huurder een vriendelijke herinnering sturen waarin wordt gevraagd om de huur te betalen. Soms is een simpele herinnering voldoende om de huurder tot betaling aan te zetten.
  2. Aanmaningsbrief: Als de huurder niet reageert op de betalingsherinnering, kan de verhuurder een officiële aanmaningsbrief sturen. In deze brief wordt meestal een termijn gesteld waarbinnen de huurder de huur moet betalen, vaak met vermelding van mogelijke verdere juridische stappen als er geen betaling wordt ontvangen.
  3. Huurachterstand procedure en ontbinding: Als de huurder nog steeds niet betaalt, kan de verhuurder een huurachterstand procedure starten bij de kantonrechter. Dit is een juridische procedure waarbij de verhuurder vraagt betaling van de achterstallige huur. Meestal wordt dit ook gecombineerd met een vordering tot ontbinding van het huurcontract.
  4. Kort geding tot ontruiming: Ontbinding wegens wanbetaling kan alleen via een bodemprocedure worden uitgesproken, wat zes tot negen maanden kan duren. Gelukkig kan een kort geding voor een spoedige ontruiming zorgen. Na drie maanden zonder betaling is het tijd om actie te ondernemen. Een kort geding biedt de mogelijkheid om snel weer over uw pand te beschikken en het klaar te maken voor een nieuwe huurder, in afwachting van de definitieve beëindiging van de huurovereenkomst.

Juridisch advies

Het is belangrijk op te merken dat de exacte stappen en procedures kunnen. Daarom is het raadzaam voor verhuurders om juridisch advies in te winnen en de geldende wetten en voorschriften in hun rechtsgebied te raadplegen voordat ze actie ondernemen tegen een huurder die de huur niet betaalt. De huurrecht advocaten van ECHT advocatuur hebben zeer veel ervaring in het huurrecht. Hebt u hulp nodig, dan staan wij voor u klaar! 

Direct contact opnemen