Corona op z’n retour: nog niet in het arbeidsrecht

Corona lijkt op z’n retour, maar dat geldt nog lang niet voor allerlei testverplichtingen. In de verhouding tussen werkgever en werknemer is dat testen regelmatig een onderwerp. Mag je van de werknemer verlangen dat die zich laat testen? En wat doe je bij weigering?

Botsing van grondrechten

Bij het beantwoorden van die vragen botsen grondrechten. Aan de ene kant is er het belang bij het terugdringen van het corona-virus. Denk bijvoorbeeld aan zorgorganisaties met kwetsbare patiënten, bedrijven die werknemers uitzenden naar het buitenland, scholen met een groot verspreidingsrisico en dergelijke. Ook van belang is het recht op een veilige werkomgeving. De werkgever moet maatregelen treffen om te voorkomen dat medewerkers elkaar besmetten.

Aan de andere kant hebben werknemers recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Anders dan in sommige Europese landen is daarom een verplichting tot vaccineren niet voor de hand liggend. Voor het testen ligt de afweging toch anders.

Lijn in de jurisprudentie: vragen om te testen mag

In verschillende zaken oordelen rechters recent dat de werkgever van de werknemer mag verlangen dat die zich laat testen. Dat mag in ieder geval als de overheids-richtlijnen het testen voorschrijven, bijvoorbeeld als er nauw contact is geweest met een besmet persoon. De rechters vinden dat in zulke situaties het belang bij bestrijding zwaarder weegt dan andere rechten.

Eventueel alternatief bij weigering: thuisquarantaine

Er zou in deze situaties een alternatief gebruikt kunnen worden. Dat is een periode van quarantaine. Dat zou natuurlijk de bedrijfsvoering wel enorm belasten. Werknemer is dan telkens tien dagen afwezig. Uit verschillende uitspraken blijkt dat werkgevers dit alternatief daarom niet hoeven te accepteren.

De mogelijkheden voor werkgevers

Stap één is dus: je mag van werknemers een (zelf)test verlangen, als dat nodig is voor een veilige werkomgeving of voor de contacten met klanten of patiënten.

De tweede stap is wat lastiger. Wat moet de sanctie zijn? Helder is wel dat je als werkgever bij weigering het loon stop kunt zetten. Reden is dan dat werknemer door diens weigering zichzelf in de situatie brengt dat hij niet kan werken. In één zaak werd vervolgens de arbeidsovereenkomst ook ontbonden. Het is goed voorstelbaar dat bij herhaalde weigering een beëindiging door de rechter zal worden toegestaan.

Advies van een specialist arbeidsrecht

Hebt u vragen over corona en arbeidsrecht? Bel of mail gerust! Wij zijn bereikbaar via het nummer 0578-614029. Per e-mail kan ook (info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Heerde, Harderwijk, Oene, Putten en Apeldoorn.