Door corona in zwaar weer: wat te doen?

De bestuurstaak in zijn algemeenheid is het besturen van de vennootschap met het oog op het succes daarvan. Door de corona-crisis kan een onderneming plots in zwaar weer terecht komen waardoor deze verandert.

Door corona in zwaar weer: Wat (niet) te doen als bestuurder?

De bestuurstaak in zijn algemeenheid is het besturen van de vennootschap met het oog op het bestendige succes daarvan. Door de corona-crisis kan een onderneming plots in zwaar weer terecht komen waardoor de bestuurstaak verandert. Als bestuurder dient u zich in dat geval af te vragen in hoeverre de onderneming nog reële overlevingskansen heeft. Heeft zij die niet (meer), dan zal het bestuur de onderneming moeten staken en – na daartoe toestemming te hebben verkregen van de aandeelhoudersvergadering – zo nodig overgaan tot het aanvragen van het faillissement van de vennootschap. Een curator zal onder andere onderzoeken of een bestuurder als een redelijk denkend bestuurder heeft gehandeld.

Zorg ervoor dat u uw zaken goed hebt geregeld

Daarom is het van belang in de periode voor een naderend faillissement een aantal zaken in acht te nemen. Allereerst geldt dat de administratie op orde moet zijn. Verder is het raadzaam extra zorgvuldigheid te betrachten bij het doen van betalingen. In faillissementen geldt dat alle schuldeisers gelijk behandeld worden. Dit geldt in zekere mate ook voor de periode voorafgaand aan het faillissement. Het is dus niet zo dat de schuldeiser die het hardst schreeuwt het eerst zijn schulden voldaan moet krijgen. Het bestuur moet hier voor waken. Het bestuur doet er ook verstandig aan om zorgvuldig te zijn bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. Het aangaan van verplichtingen in de wetenschap dat de vennootschap deze niet na kan komen en ook geen verhaal zal bieden, kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer het waarschijnlijk is dat de verschuldigde belastingen niet kunnen worden afgedragen, dient het bestuur bijtijds melding van de betalingsonmacht te maken bij de belastingdienst.

Juridisch advies van een advocaat ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Een advocaat van ECHT advocatuur heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht en het faillissementsrecht. In deze roerige periode staan wij dan ook graag voor u klaar. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact met een advocaat ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Epe en wij zijn goed bereikbaar vanuit de omliggende plaatsen zoals Emst, Heerde, Zwolle, Nunspeet, Apeldoorn en Harderwijk. U kunt ons bereiken via 0578-614029, of laat uw bericht achter via de contactpagina. Ook kunt u onze advocaten rechtstreeks bellen. Kijk op de medewerkerspagina voor de rechtstreekse nummers.

Direct contact opnemen