Onterfd kind.
Lust of last?

Een kind onterven kan, mits dit in een testament is vastgelegd. Onterving betekent echter niet dat het kind helemaal geen rechten heeft.

Misverstanden over onterving

Een kind onterven kan, mits dit in een testament is vastgelegd. Een onterving betekent echter niet dat het kind helemaal geen rechten meer heeft. Een onterfd kind heeft rechten, waaronder het recht op inzage in bepaalde gegevens en het recht op de legitieme portie. Ook als de erflater dat niet heeft gewild.

Legitieme portie (kindsdeel)

De legitieme portie is de helft van het kindsdeel waar het kind recht op zou hebben als het kind niet onterfd zou zijn. Als een kind aanspraak wil maken op de legitieme portie van de erfenis, dan moet het kind zelf actie ondernemen. Op grond van de wet gelden een aantal belangrijke termijnen. De wet schrijft onder andere voor dat het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie uiterlijk vijf jaar na het overlijden van de overleden ouder vervalt.

Rechten van een onterfd kind

Een onterfd kind krijgt een vorderingsrecht, maar kan geen goederen opeisen. Een onterfd kind komt dus niet aan de verdelingstafel te zitten, maar heeft wel recht op alle gegevens welke nodig zijn om de hoogte van de legitieme portie te berekenen. Het onterfde kind kan dus inzage verlangen in de financiën van erflater. Dat kan als zeer belastend worden ervaren door de executeur of erfgenamen. Het is om die reden raadzaam om goed na te denken over een eventuele onterving. Bent u onterfd? Weet dan dat u rechten heeft.

Advocaat erfrecht voor legitieme portie en onterven

Wilt u meer weten over uw rechten als onterfd kind of over uw legitieme portie? Neem dan gerust contact op met onze advocaat Suzanne Buitenkamp. Dat kan zowel telefonisch (via: 0578-614029) als per mail (via: info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Hattem, Oldebroek, Elspeet, Nunspeet, Vierhouten, Harderwijk en Heerde.

Direct contact opnemen