Het belang van goede algemene voorwaarden


Mehmet Sakarya

Algemene voorwaarden

Vrijwel elk bedrijf beschikt over algemene voorwaarden. Dit zijn de regels die standaard van toepassing worden verklaard op offertes en overeenkomsten. Hoewel er vaak geen beroep op hoeft te worden gedaan, kunnen deze ‘kleine lettertjes’ in situaties waarin dat wel nodig is, van onschatbare waarde blijken. Algemene voorwaarden vormen een juridisch fundament dat bedrijven beschermt tegen diverse risico’s en onzekerheden in zakelijke transacties. Ze bieden duidelijkheid over de rechten en plichten van beide partijen en helpen bij het voorkomen van geschillen.

Het voorkomen van schade door klanten die uw factuur niet betalen

In de algemene voorwaarden kan de aansprakelijkheid voor schade aan afnemers aanzienlijk worden beperkt. Daarnaast kunnen deze voorwaarden helpen om het risico op eigen schade door niet-betalende klanten te verminderen. Elke ondernemer die producten levert zonder voorafbetaling, heeft waarschijnlijk weleens te maken gehad met een situatie waarin de zaken zijn geleverd, maar de betaling uitblijft. Dit is een veelvoorkomend probleem dat aanzienlijke financiële schade kan veroorzaken. Nog erger is het wanneer een klant failliet gaat. In zo’n geval zijn de geleverde goederen weg en ontvangt de leverancier geen betaling. Dit risico kan echter worden beperkt door een eigendomsvoorbehoud op te nemen in de algemene voorwaarden.

Het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden

Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat u eigenaar blijft van een geleverd product totdat de klant het volledig heeft betaald. Dit is een cruciale bepaling die ervoor zorgt dat de leverancier een sterke positie behoudt bij niet-betaling. Betaalt de klant niet, dan kunt u als eigenaar het product terugvorderen. Zelfs bij een faillissement van de klant biedt het eigendomsvoorbehoud bescherming. Als de curator de door u geleverde producten aantreft in de voorraad of inventaris van de failliete klant, kunt u afgifte van deze producten vorderen. Dit maakt het eigendomsvoorbehoud een krachtig instrument om uw schade te beperken. Bovendien kan een eigendomsvoorbehoud de onderhandelingspositie van de leverancier versterken bij het oplossen van betalingsgeschillen. Het is ook een relatief goedkope maatregel. U hoeft het slechts eenmalig in uw leveringsvoorwaarden op te nemen en deze voorwaarden toe te passen op uw overeenkomsten met afnemers. Het is echter essentieel om hierbij enkele zaken goed in de gaten te houden.

Meer weten over algemene voorwaarden?

uebt u nog een algemene voorwaarden maar wilt u ze wel graag gebruiken in uw onderneming. Met enige regelmaat maken wij algemene voorwaarden op maat. Wilt u dat ook? Neem dan snel contact op met onze advocaat Mehmet Sakarya. Hij staat je graag vrijblijvend te woord.

Het correct ter hand stellen van de algemene voorwaarden

In de praktijk, zowel als curator als advocaat, zien wij regelmatig dat leveranciers weliswaar goed opgestelde algemene voorwaarden hebben, maar dat deze voorwaarden niet of niet bewijsbaar ter hand zijn gesteld bij het aangaan van de overeenkomst. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Indien de algemene voorwaarden niet correct ter hand zijn gesteld, kunnen ze op grond van de wet vernietigbaar zijn. Hierdoor verliest de leverancier het recht op het eigendomsvoorbehoud en andere beschermende bepalingen uit de voorwaarden. Het correct ter hand stellen van de algemene voorwaarden is daarom van cruciaal belang. Dit houdt in dat de voorwaarden op een zodanige manier aan de klant worden verstrekt dat deze kan worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld door de voorwaarden fysiek te overhandigen bij het sluiten van de overeenkomst, per e-mail toe te sturen of ervoor te zorgen dat de klant expliciet akkoord gaat met de voorwaarden bij een online aankoop. Een duidelijk en bewijsbaar proces voor het ter hand stellen van de algemene voorwaarden kan veel problemen voorkomen.

Hulp nodig bij uw algemene voorwaarden?

Het hebben van goede algemene voorwaarden, inclusief een eigendomsvoorbehoud, kan zeer waardevol zijn. Het is echter cruciaal dat deze voorwaarden voorafgaand aan of bij het aangaan van de overeenkomst (bewijsbaar) ter hand worden gesteld. Alleen dan kunt u optimaal profiteren van de bescherming die uw voorwaarden bieden. Een goed opgestelde set algemene voorwaarden kan niet alleen juridische bescherming bieden, maar ook bijdragen aan een professionele uitstraling van uw bedrijf. Het toont aan dat u uw zaken goed op orde heeft en serieus omgaat met uw zakelijke verplichtingen.

Laat uw algemene voorwaarden vandaag nog controleren of maken

Mocht u een conflict hebben met een klant of advies nodig hebben om conflicten te voorkomen, aarzel dan niet om contact op te nemen met juridische experts. Bij ons kantoor kunt u terecht voor deskundige hulp en advies op het gebied van algemene voorwaarden. Of u nu hulp nodig heeft bij het opstellen, herzien of handhaven van uw voorwaarden, onze ervaren advocaten Mehmet Sakarya en Jeroen Peute staan klaar om u te ondersteunen. Ze kunnen u ook helpen bij het opzetten van een efficiënt proces voor het ter hand stellen van uw algemene voorwaarden, zodat u altijd gedekt bent. Het voorkomen van juridische problemen begint bij een goede voorbereiding en heldere afspraken. Met de juiste algemene voorwaarden kunt u met een gerust hart zakendoen en bent u voorbereid op eventuele uitdagingen die op uw pad komen.

Direct contact opnemen