Slapend dienstverband ontwaakt

In april 2019 schreef Bert Jan Souman over de kans dat in de zogeheten “slapende dienstverbanden” de werknemer een aanspraak op ontslagvergoeding krijgt. Inmiddels is daar meer duidelijk over. De adviseur van de Hoge Raad, de hoogste rechter, vindt namelijk óók dat zo’n aanspraak bestaat.

Twee jaar arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is geweest, eindigt de verplichting om nog loon te betalen. Het dienstverband is dan een lege huls: slapend. De werknemer ontvangt vanaf het derde ziektejaar namelijk een uitkering (WIA).

Einde dienstverband

Na twee jaar eindigt echter het dienstverband niet. Je kúnt als werkgever het dienstverband opzeggen, maar dat hoeft niet. Besluit je wel op te zeggen, dan ben je aan de werknemer de transitievergoeding verschuldigd. Die kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Rechtspraak

Steeds meer rechters vinden dat een werknemer, zodra hij twee jaar arbeidsongeschikt is, recht heeft op de transitievergoeding. Via een ingewikkelde juridische redenering komen ze tot de conclusie dat de werkgever die vergoeding moet betalen – als de werknemer daar om vraagt.

Compensatie transitievergoeding

Gelukkig is er voor de werkgever geen man overboord. De vergoeding die betaald moet worden, wordt voor het overgrote deel vergoed door het UWV. Nadeel is dat die vergoeding pas na 1 april 2020 zal worden uitgekeerd. Als een werknemer nu aanklopt, moet u dus de te betalen vergoeding enige tijd voorschieten.

Tot slot

Bent u werkgever van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Of bent u al lang arbeidsongeschikt maar bestaat uw dienstverband nog? Laat u dan goed adviseren door één van de advocaten van ECHT advocatuur!

Direct contact opnemen