Slapend dienstverband wakker gekust?

De afgelopen weken las u het vast wel in de krant: er gaat een streep door het “slapende dienstverband”. Verschillende rechters deden hierover uitspraken. Maar wat is dat slapende dienstverband precies? En wat verandert er nu echt?

Twee jaar arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is geweest, eindigt de verplichting om nog loon te betalen. De werknemer ontvangt vanaf het derde ziektejaar namelijk een uitkering (WIA).

Einde dienstverband

Na twee jaar eindigt echter het dienstverband niet. Je kúnt als werkgever het dienstverband opzeggen, maar dat hoeft niet. Besluit je wel op te zeggen, dan ben je aan de werknemer de transitievergoeding verschuldigd. Die kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Om die verplichting te vermijden, zeggen veel werkgevers het dienstverband niet op. Loon is ook niet meer verschuldigd. Het dienstverband is dus eigenlijk inhoudsloos geworden. Dus: “slapend”.

Compensatie transitievergoeding

Dat slapend houden, kan soms onrechtvaardig zijn. Bijvoorbeeld als een werknemer langdurig en ernstig arbeidsongeschikt is, inkomen verliest maar geen enkele vergoeding krijgt. Om die reden heeft het kabinet besloten dat werkgevers, áls ze wel opzeggen, de transitievergoeding vergoed krijgen door het UWV. Opzeggen wordt dan feitelijk gratis. De regeling is vrijwel – maar nog niet helemaal – definitief.

Wat vinden rechters?

Tot voor kort aanvaardden rechters dat een werkgever ervoor koos niet op te zeggen, en zo dus betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Nu die transitievergoeding echter vergoed wordt, is de vraag of rechters niet gaan oordelen dat het dienstverband tóch opgezegd moet worden. Dan immers kan de werknemer de transitievergoeding ontvangen.

Er zijn recent twee uitspraken gewezen waarin rechters vonden dat wel moest worden opgezegd. Dat waren wel uitspraken in uitzonderlijke situaties. In de ene uitspraak ging het niet om een oordeel van de kantonrechter, maar van een college van arbiters. Dat is een enigszins andere soort rechtspraak.

In de andere uitspraak was sprake van een terminaal zieke en uitbehandelde werknemer, zonder enig perspectief op terugkeer in het werk. In die situatie vond de rechter dat werkgever wel moest opzeggen, en de transitievergoeding moest betalen.

Tegenover deze twee uitspraken, staat een andere recente uitspraak. Daarin oordeelde de kantonrechter dat de werkgever juist niet hoefde op te zeggen.

Zwaluw

Zoals één zwaluw geen zomer maakt, zo leiden deze uitspraken niet direct tot een andere praktijk rond het slapende dienstverband. Wel is te verwachten dat meer werknemers een poging gaan wagen om (alsnog) de transitievergoeding te claimen.

Beoordeling

Naar verwachting zullen dan de volgende punten een rol spelen in de beoordeling:
* de mate van arbeidsongeschiktheid

* de mogelijkheid van terugkeer (wel of niet mogelijk) in de eigen functie

* het belang bij de transitievergoeding

* en dus omstandigheden als arbeidsmarktpositie, inkomen, leeftijd en dergelijke

Tot slot

Bent u werkgever van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Of bent u al lang arbeidsongeschikt maar bestaat uw dienstverband nog? Laat u dan goed adviseren door één van de advocaten van ECHT advocatuur!

Direct contact opnemen